Mijn boeken

Vreemdelingen op Frieslands wijde wateren

Een beschrijving hoe vooral buitenlanders rond 1900 als eerste toeristen Friesland vanaf het water ‘ontdekten’, maar door de plaatselijke bevolking lang niet altijd vriendelijk ontvangen werden.


200 pagina's

Download (PDF)

Vluchthaven Laaksum honderd jaar

Herdenkingsboek bij het honderdjarig bestaan van ‘de kleinste vissershaven van Europa’.


156 pagina's

Download (PDF)

De Jonge Trijntje herboren

Beschrijving van de restauratie van het skûtsje ‘De Jonge Trijntje’bij scheepswerf Het Buitenstvallaat te Drachten.


205 pagina's

Download (PDF)

Landschapsgeschiedenis van Zuidoost-Friesland

De geschiedenis van een vrijwel onbewoond hoogveengebied dat in vier eeuwen tijd afgegraven werd voor de exploitatie van turf, waarna het bewoonbaar werd gemaakt met veenpolders, landbouw op dalgrond op smalle omzoomde kavels en enige resterende natuurgebieden, doorsneden door veenvaarten en riviertjes.


237 pagina's

Download (PDF)

Friese pramen

Overzicht van modellen van houten en ijzeren pramen met een beschrijving van hoe deze schepen werden gebruikt van 1880 tot 1960.


96 pagina's

Download (PDF)

Maritieme Terugblikken

Een verzameling korte verhaaltjes n.a.v. foto’s van maritieme gebeurtenissen uit de periode 1900 – 1950.


306 pagina's

Download (PDF)

Maritieme Terugblikken deel II


281 pagina's

Download (PDF)

Honderd jaar Volharding Stavoren

Jubileumboek bij het honderdjarig bestaan van deze werf met een beschrijving van de geschiedenis door de jaren heen.


244 pagina's

Download (PDF)

Scheepsbouw in Stavoren 1860 – 1920

Beschrijving van de wederopbouw van de scheepsbouw in Stavoren na de Franse Tijd, met het accent op de bouw van Staverse vissersjollen.


166 pagina's

Download (PDF)

Scheepvaart in Friesland 1900 – 1950

Beschrijving van de overgang van de zeilende vrachtvaart naar de gemotoriseerde vaart. Het gebruik van schepen bij turfvaart, beurtvaart, landbouw en visserij en tenslotte de recreatie.


273 pagina's

Download (PDF)

Veertig jaar behoud Elburger botters

Jubileumboek bij het 40-jarig bestaan van de botterstichting in Elburg, met een beschrijving van de activiteiten.


247 pagina's

Download (PDF)

Langs de Oostwal

Een beeld van de stille kant van de Zuiderzee rond 1900. Niet primair vanuit het perspectief van de visserij, maar breder vanuit het leven langs de kust van Harlingen tot Kampen.


230 pagina's

Download (PDF)

Lemsteraken voor de recreatie

Een overzichtswerk van de geschiedenis van de visaken die door Lemster vissers werden gebruikt, inclusief hun overgang naar de recreatie, met een positionering van deze aken naast de grote stalen boeiers en moderne wedstrijdaken.


351 pagina's

Download (PDF)

Zuiderzeevisserij bij De Lemmer

Historisch overzicht van de korte periode dat de visserij vanuit De Lemmer van betekenis was.


231 pagina's

Download (PDF)

Tjet Rixt en haar mannen

Het verhaal van de boeier Tjet Rixt bij de familie Hepkema van 1910 – 1945.


295 pagina's

Download (PDF)

Staverse Jollen

Een standaardwerk over de vissersjollen die voor het eerst in Stavoren gebouwd zijn, tot de moderne stalen jollen die als jacht zijn ontworpen, met adviezen over het varen met dit soort schepen.


429 pagina's

Download (PDF)

Twee eeuwen Friese palinghandel

Een boekje met veel historische foto's, waarin de economische samenhang beklemtoond wordt tussen de activiteiten van de handelaren op de vismarkt van Londen en depalingvangst in en om Friesland.


110 pagina's

Download (PDF)

Anna Maria, haar geur van teer, taan en touwen en haar mannen.

Een reconstructie van de geschiedenis van een visaakje dat in 1897 bij Pier de Boer in De Lemmer werd gebouwd en na de oorlog bekend werd als visaakje LE 107 van Jurjen Bootsma uit De Lemmer.


135 pagina's

Download (PDF)

Een overzicht van jollen uit heden en verleden met hun ontwerpers en bouwers.


309 pagina's

Download (PDF)