Onderzoek & Advies

Bij mijn historisch onderzoek richt ik mij op

 

A. De geschiedenis van de zeilende beroepsvaart in Friesland van 1850 tot 1950.

B. De leefwereld langs de oostwal van de Zuiderzee, van Harlingen tot Elburg.

C. De Zuiderzeevisserij van 1850 tot 1950.

 

Over die onderzoeken publiceer ik artikelen en boeken. De meeste boeken geef ik uit in eigen beheer. Ze zijn verkrijgbaar via www.lulu.com , waar ze als pdf (‘e-boek’)gratis te downloaden zijn. Natuurlijk zijn ze bij www.lulu.com ook als papieren boek te koop.

 

Naar aanleiding van die publicaties word ik regelmatig benaderd voor advies bij het ontwerpen van een moderne platbodem, de aanschaf van een nieuwe of gebruikte platbodem en de restauratie of verbouwing van dergelijke schepen. Vooral bij scheepstypen waar ik over heb gepubliceerd, zoals de Lemsteraak, en de Staverse jol.

 

Publicaties: www.maritiemeschrijvers.nl en www.lulu.com